What is PS1 in Linux?

 


Last time, I have written a short article on Linux environment variables. In that article, we have also seen a types of environment variable, the purpose of PATH variable and so on. But, in Linux there is also one very important variable that we are going to discuss in this article. It's a PS1 variable.

Share:

What are environment variables in Linux?

 


Environment variables are set of dynamic named values, stored within the system that are used by the apps launched in shells. In this article, you can read more on environment variables, how to list them and how to read them. 

Share:

10 sed command examples in Linux

 The sed command is a very useful and powerful command in Linux. Since most of us have each own way of learning, we don't pay to much attention to this command. In this article, check out following 10 examples on using sed command. 

Share:

Osnove upotrebe vim editora

 Vim editor je jedan od najčešćih editora koji se koristi u Linux-u a osim toga, ovaj editor je bitan za Linux LPIC-1 jer se na istom testu nalaze pitanja iz upotrebe Vim editora. Ovaj članak je kao i prethodni, dio mog aktuelnog Udemy Linux LPIC-1 Certification Exams 101-102. U ovom članku, pogledajte nekoliko osnovnih primjera upotrebe Vim editora.

Share:

Nekoliko primjera upotrebe tail komande

 Tail komanda u Linux-u je izuzetno korisna. Omogučava prikazivanje posljednjih 10 linija unutar datoteke ali korisnik može navesti broj linija koje želi prikazati. Ovaj članak donosi nekoliko primjera upotrebe tail komande. 

Share:

GNU/Linux bilješke 2 - dio

 


Ovo je drugi dio mojih GNU/Linux bilješki koje prate moj aktuelni Udemy Linux LPIC-1 Certification Course Exam 101-102 kurs. Ove bilješke pokrivaju Standard Input/Output gdje sam imao priliku raditi sa manipulacijom datoteka koristeći komande tail i head. 

Share:

GNU/Linux bilješke 1 - dio


 

S obzirom da sam već uveliko uključen u svoj aktuelni Udemy Linux kurs, po imenu 'The Complete Linux LPIC-1 Certification Course Exams 101-102, prenosim u ovom svom članku prvi dio bilješki sa konkretnim primjerima. Kurs je zaista masivan a prvi dio bilješki uglavnom pokriva osnovne Linux komande i njihovu upotrebu. Ove bilješke će biti prenesene na Engleskom jeziku jer je sam kurs tako koncipiran. 

Share:

10 primjera upotrebe cp komande

 Komanda cp je jedna od onih komandi sa kojom se jako često radi unutar Linux distribucija. Stoga, njeno poznavanje je jako bitno i uveliko olakšava rad. U ovom članku, pogledajte deset korisnih primjera upotrebe cp komande.

Share:

O meni

 Ja sam Amar Tufo. Imam 27. godina. Glavni sam urednik i osnivač BHLLinux portala. Diplomirani bačelor arheologije, višegodišnji iskusni Linux bloger te budući GNU/Linux system administrator.


Pišite mi na mail:

bhllinux@gmail.com

Share:

10 primjera upotrebe ls komande

 


O ls komandi, već je bilo govora na mom sajtu. Rijeć je o komandi koju ćete jako često upotrebljavati kako se budete sve više upoznavali sa Linux-om. U ovom tekstu, donosimo 10 primjera upotrebe ls komande.

Share:

Kako izlistati sadržaj direktorija sa permisijama u Linux-u?

 


Jedna od veoma često upotrebljivanih komandi u Linux-u jeste i komanda ls (list). Namjena ove komande je da prikaže ili izlista sadržaj direktorija kroz koje se korisnik kreće. Mimo toga, ova komanda može biti jako korisna ukoliko se želi doznati kakve su dozvole nad samom datotekom ili direktorijem (eng: permissions)? U ovom kratkom članku, pogledajte osnovne upotrebe datoteke ls.

Share:

Šta je pwd komanda i za šta ona služi?

 Linux distribucije su jako uznapredovale u posljednjih nekoliko godina. Tako da svako malo, pojave se Linux distribucije razne namjene. Iako su Linux distribucije jako stabilne te opremljene velikim brojem programa spremnih za rad, za izvršavanje dosta velikog broja operacija, terminal je dosta brži. U ovom kratkom članku, upoznat ćemo se sa prvom komandom po imenu pwd i objasniti za šta ona služi?

Share:

POPULARNI POSTOVI

Oznake

NAJNOVIJE