10 primjera upotrebe ls komande

 


O ls komandi, već je bilo govora na mom sajtu. Rijeć je o komandi koju ćete jako često upotrebljavati kako se budete sve više upoznavali sa Linux-om. U ovom tekstu, donosimo 10 primjera upotrebe ls komande.


1). Prikaži fajlove


U ovom primjeru, ls komanda će izlistati fajlove unutar direktorija /home, bez ikakve opcije kao što je ls -l.


Slika 1: Sadržaj /home direktorija upotrebom ls komande

Izvor slike: BHLLinux


2. Prikaži fajlove sa opcijom -l


U ovom primjeru, ls komanda koristi opciju -l koja prikazuje sadržaj direktorija data, velićinu fajla, datum i vrijeme nastanka, vlasnika nad datotekom ili direktorijem te korisničke ovlasti.Slika 2: Sadržaj direktorija data izlistan upotrebom komande ls -l

Izvor slike: BHLLinux


3. Prikaži skrivene datoteke


U ovom primjeru, ls komanda koristi opciju -a kako bi prikazala skrivene datoteke.Slika 3: Prikaz skrivenih datoteka sa . koristeći ls -a

Izvor slike: BHLLinux


4. Prikaži težinu datoteka upotrebom opcije -lh


U ovom primjeru, ls datoteka će izlistati sadržaj /PODACI2 direktorija sa težinom datoteka izraženim u KB, MB, ili GB.Slika 4: Sadržaj direktorija PODACI2 prikazan sa težinom njegovih datoteka

Izvor slike: BHLLinux


5. Prikaži fajlove i direktorije sa ‘/’ na kraju


U ovom primjeru, ls komanda koristi opciju -F kako bi izlistala i prikazala sve datoteke ili direktorije sa kosom crtom na kraju / unutar /home direktorija.
Slika 5: Izlistavanje sadržaja /home direktorija sa ‘/’ na kraju

Izvor slike: BHLLinux


6. Prikaži direktorije/poddirektorije


U ovom primjeru ls komanda koristi opciju -R kako bi prikazala i izlistala sve datoteke, direktorije i poddirektorije unutar DATA direktorija.Slika 6: Izlistavanje direktorija DATA sa poddirektorijem slike

Izvor slike: BHLLinux


7. Prikaži najnovije kreirane datoteke ili direktorije


U ovom primjeru, ls komanda koristi opcije -ltr kako bi prikazala najnovije kreirane direktorije ili datoteke na mojoj radnoj površini.Slika 7: Izlistavanje datoteka i direktorija desktop-a sa ltr opcijom

Izvor slike: BHLLinux


8. Prikaži i sortitaj datoteke od najveće ka najmanje


U ovom primjeru ls opcija koristi -lS opciju kako bi izlistala datoteke unutar direktorija PODACI3, sortirajući ih po njihovoj velićini.


Slika 8: Izlistavanje sadržaja direktorija PODACI3 upotrebom lhS opcije

Izvor slike: BHLLinux

U ovom primjeru sam namjerno dodao opciju h, kako biste mogli vidjeti prilikom sortiranja, da je najveća datoteka NASLOVNA9j.png.


9. Prikaži inode broj datoteke ili direktorija


U ovom primjeru, ls komanda će izlistati inode brojeve /home direktorija i njegovih datoteka. Ukoliko ne se pitate šta je to inode? Jednostavno, inode je kontenjer koji sadrži razne informacije o datoteci unutar Linux-a kao što su ovlasti tipa ko može čitati, pisati ili izvršavati datoteku, kojem korisniku ili grupi datoteka pripada, težinu datoteke itd. Svaki inode ima svoj broj koji mu je dodjeljen onog trenutka kada je datoteka kreirana. Bitno je znati kako inode ne sadrži sadržaj niti naziv datoteke.Slika 9: Inode brojevi datoteka unutar /home direktorija

Izvor slike: BHLLinux


10. Prikaži UID i GID datoteka


U ovom primjeru, ls komanda koristi opciju -n kako bi prikazala datoteke sa njihovim korisničkim brojem (UID) te brojem grupe (GID).Slika 10: Prikaz fajlova sa UID & GID direktorija data

Izvor slike: BHLLinux


To bi bilo 10 primjera upotrebe ls komande. Ova komanda je zaista bogata opcijama i obraditi svaku od njih, potrebno je malo više vremena. Ovo su bile one koje ćete jako često koristiti a ostale ćete naučiti po potrebi kao i ja sam. Do čitanja.

Share:

Nema komentara:

Objavi komentar

POPULARNI POSTOVI

Oznake

NAJNOVIJE