Nekoliko primjera upotrebe tail komande

 Tail komanda u Linux-u je izuzetno korisna. Omogučava prikazivanje posljednjih 10 linija unutar datoteke ali korisnik može navesti broj linija koje želi prikazati. Ovaj članak donosi nekoliko primjera upotrebe tail komande. 


1. Izlistaj datoteku bez ikakvih argumenata


U ovom primjeru, tail komanda će prikazati sadržaj datoteke output.txt bez ikakve opcije. Za prikazivanje komandi, bit će navedena rešetka # koja označava bash prompt. 


# tail output.txt 


Ova komanda će po defaultu prikazati deset zadnjih linija ove datoteke. 


2. Prikaži pet zadnjih linija datoteke


Kako sam rekao u samom uvodu, komanda tail omogučava korisniku da navede broj linija koje želi prikazati iz datoteke. U ovom primjeru, tail komanda će prikazati pet zadnjih linija datoteke output.


# tail -n 5 output.txt 


-n unutar gornje komande označava broj linija.


3. Prikazi više datoteka odjednom 


U ovom primjeru, komanda tail će prikazati sadržaj datoteke text1 i text2. Komanda izgleda ovako.


# tail -n 3 text1 text2


Jednom kada se izvrši ova komanda, iz datoteka text1 i text2 bit će prikazane 3 zadnje linije, od dna ka vrhu, što izgleda ovako.


==> text1 <==

zsh

ksh

csh


# ==> text2 <==

cp

ls

tail


4. Prikaži sadržaj datoteke dmesg upotrebom tail komande


U ovom primjeru, tail komanda će prikazati deset zadnjih linija dmesg komande.


# dmesg | tail 


Komanda dmesg se koristi za prikazivanje Linux kernel bafera, grešaka i uređaja koji se nisu pravilno pokrenuli tijekom butanja Linux distribucije itd. 


5. Upotreba tail komande sa | pipe-om


U ovom primjeru, komanda tail će izlistati pet datoteka unutar /home direktorija. Komanda je sljedeća:


# ls -tl | tail -5 
6. Prikaži procese upotrebom tail komande


U ovom primjeru, tail komanda će prikazati posljednjih pet procesa koji su trenutno aktivni.Komanda je sljedeća:


# ps aux | tail -5
Kratko objašnjenje: ps komanda se koristi za prikazivanje procesa koji su trenutno aktivni. Opcija a izlistava sve procese, opcija u izlistava korisnički orjentisan output te opcija x izlistava sve procese pa i one koji trenutno nisu aktivni u TTY terminalu. 


7. Prikaži ažuriranje datoteke u realnom vremenu


U ovom primjeru, komanda tail koristi opciju -f koja joj govori da prikazuje datoteku u realnom vremenu kako se ona ažurira. Komanda izgleda ovako.


# tail -f syslog.1 
Ovo bi bilo nekoliko korisnih primjera upotrebe tail komande. Kao i prethodni članci, i ovaj članak je dio mog aktuelnog Udemy Linux LPIC-1 Certification Course Exams 101-102. Ukoliko Vam se članak dopao a iz njega ste nešto naučili, onda podijelite dalje. Naredni put, čitamo nekoliko primjera upotrebe head komande. Do čitanja.

Share:

Nema komentara:

Objavi komentar

POPULARNI POSTOVI

Oznake

NAJNOVIJE