Osnove upotrebe vim editora

 Vim editor je jedan od najčešćih editora koji se koristi u Linux-u a osim toga, ovaj editor je bitan za Linux LPIC-1 jer se na istom testu nalaze pitanja iz upotrebe Vim editora. Ovaj članak je kao i prethodni, dio mog aktuelnog Udemy Linux LPIC-1 Certification Exams 101-102. U ovom članku, pogledajte nekoliko osnovnih primjera upotrebe Vim editora.


Šta je vim editor?


Vim editor je text editor koji se koristi za čitanje i uređivanje datoteka na Linux-u. Dostupan je na svim Linux distribucijama i trenutno je jedan od najčešće upotrebljavanih text editora. Osim vim-a, tu su elvis, nano, Emacs i drugi. No, vim je daleko napredniji komandama razne namjene. 


Uglavnom, vim editor ima nekoliko modova, ali su  dva moda najčešće korištena. Prvi mod je komandni mod u koji vim otvara svaku datoteku te omogučava izvršavanje komandi kao što je kopiranja, brisanje, pomjeranje kursora sa jedne pozicije na drugu itd. 


Drugi mod je insert mod u kojem korisnik unosi tekst unutar datoteke itd.  Za pristup insert modu, dovoljno je pritisnuti malo i na tastaturi a za ulazak u komandni mod, koristimo taster Esc. Evo nekoliko primjera sa Vim editorom.


1. Kako bismo kreirali datoteku upotrebom vim editora, koristimo sljedeću komandu.


# vim test.txt 


Ova komanda će kreirati datoteku test.txt gdje će po defaultu datoteka biti unutar komandnog moda. 


2. Da bismo ušli u insert mode, pritisnemo taster i gdje će u dnu pisati --INSTER--. 

3. Da bismo napustili instert mode te se vratili u komandni mod, dovoljno je pritisnuti Esc taster. 


4. Da bismo spasili datoteku test.txt, možemo to učiniti na nekoliko načina: 


- ZZ komanda će spasiti datoteku i vratiti nas natrag u terminal

- :w komanda će spasiti datoteku ali nas neće vratiti u terminal

- :wq spašava datoteku i napušta vim

- :q! - napusti vim


5. Ukoliko strelice ne rade na tastaturi, moguće je pomjerati kursor u komandnom modu upotrebom sljedećih tastera:


- h pomjeri kursor lijevo 

- l pomjeri kursor desno

- j pomjeri kursor dole

- k pomjeri kursor gore


6. Da bismo obrisali liniju na kojoj se trenutno nalazi kursor, pritisnemo dvaput dd
Obratite pažnju na malo d, na gornjoj slici. Svaki put kada pritisnemo dd, briše se linija na kojoj se trenutno kursor nalazi. 


7. Da bismo kopirali tekst na trenutnoj liniji gdje se kursor nalazi, potrebno je dvaput pritisnuti taster yy
Jednom pošto pritisnete taster yy, linija će biti kopirana. 


8. Da bismo zalijepili trenutno kopiran tekst, koristimo taster p.
Pritiskom tastera p, gornja linija je zalijepljena više puta na novu liniju što možete vidjeti na gornjoj slici. 


9. Ukoliko želite obrisati riječ unutar linije, potrebno je pritisnuti taster kombinaciju dw - delete word. 


10. Da bismo kopirali riječ na liniji gdje se trenutno nalazi kursor, koristimo komandu yw


11. Ukoliko želimo postaviti kursor na željenu rijeć unutar trenutne linije ili teksta datoteke, potrebno je unjeti kosu crtu / zatim riječ koja nas zanima. 


Kao što vidite, prilikom unosa riječ, u tekstu je ona pronađena i markirana. Tako važi za bilo koju drugu riječ koja vas zanima. 


12. Zamijeni riječ ili slovo unutar trenutne linije
Vim omogučava zamjenu riječi ili jednog slova (karaktera) untuar linije gdje se nalazi kursor ili druge linije u datoteci. Za zamjenu riječi ili slova, potrebno je pritisnuti taster R koji vas ubaca u replace mode. Jednom kada obavite zamjenu riječi, pritiskom na Esc taster se vraćate u komandni mod.  


13. Ukoliko ste greškom obrisali liniju i želite ju vratiti natrag, pritiskom na taster u ili undo, linija će biti vraćena. Pritiskom  kombinacije Ctrl + r možete poništiti undo operaciju. 


14. Za brisanje jednog karaktera unutar linije ili druge linije datoteke, koristi se taster x.


15. Za brisanje trenutne linije, koristi se taster d koji jednim pritiskom briše jednu liniju dok dd briše dvije linije unutar datoteke. 


16. Kako bismo izvršili komandu unutar vim editora, u komandnom modu je potrebno unjeti sljedeću komandu:


#:!pwd | ova komanda će prikazati trenutni radni direktorij
17. Ukoliko želite pomjeriti kursor na kraj linije, dovoljno je pritisnuti veliko slovo A. 

18. Ukoliko želimo obrisati tri linije unutar datoteke, unosimo sljedeću komandu u komandnom modu.

# d3d 

19. Za kopiranje tri linije unutar datoteke, u komandnom modu unosimo sljedeću komandu.

# y3y 

20. Za kopiranje tri riječi unutar linije, u komandnom modu unosimo ovu komandu.

# y3w


Ovo bi bilo nekoliko osnovnih primjera i komandi u radu sa vim editorom. Ukoliko ste primijetili da sam negdje prilikom pisanja iznjeo pogrešnu tvrdnju ili naveo pogrešnu sintaksu komande, slobodno napišite u komentaru ispod a ja ću ukloniti i ispraviti grešku. 

Nadam se svakako da je ovaj članak bio koristan, a mi se svakako čitamo i naredni put. 
Share:

Nema komentara:

Objavi komentar

POPULARNI POSTOVI

Oznake

NAJNOVIJE