Chmod komanda u Linux-u


 Upravljanje podacima u Linux-u je jedan od veoma bitnih segmenata Linux administracije. Drugim riječima, ko može čitati, pisati, i izvršavati datoteke u Linux-u, a ko ne. Srećom, Linux dolazi sa jednom jako korisnom komandom koja pomaže da se omoguči pristup datotekama i aplikacijama. Ta komanda se naziva chmod. U nastavku ovog članka, saznajte kako koristiti komandu chmod?

Šta su to permisije u Linux-u i kako ih prikazati?

Svaka datoteka, program, ili direktorij u Linux-u, ima set predifisanih permisija koje diktiraju šta može korisnik, šta grupa, a šta mogu ostali. Drugim riječima, te permisije govore ko može čitati, pisati, i izvršavati datoteke i druge programe u Linux-u, a ko ne. Unosom sljedeće komande u Linux-u, moguće je prikazati permisije nad podacima u sklopu direktorija data.


Kada se ova komanda izvrši, terminal će prikazati sljedeće pojedinosti direktorija data.


Ono što vidite unutar ove slike su permisije nad podacima u sklopu direktorija data. Kao što vidite, unutar se nalaze tri tekstualne datoteke file1.txt, file2.txt, file3.txt. Svaka datoteka ima svoje permisije koje govore šta može korisnik, šta grupa, a šta ostali. Te permisije su označene malim slovima -rw-r-x-. Ukratko objašenje izgleda ovako.


Na desnoj strani datoteke file1.txt, se nalazi -rw-r-x-; što znače ove informacije? Dakle, (-) označava datoteku, rw označava ovlasti korisnika koji može čitati i pisati datoteku file1.txt, -r označava ovlasti grupe, dok -x označava ovlasti svih ostalih. Prvo amar označava naziv korisnika, dok drugo amar označava naziv grupu. Ovu 0 koju vidite, ona govori da je datoteka prazna, Mar 15 16:23, datoteka je kreirana 15 Marta u 16:23. 
::Možda vas zanima i ovaj članak::

Kako postaviti permisije komandom chmod?

Permisije nad podacima je moguće postaviti upotrebom komande chmod. U narednih nekoliko primjera, pogledajte praktičnu upotrebu ove komande. 

[1] U ovom primjeru, chmod komanda će postaviti permisije nad datotekom file1.txt


Ovo su zadane permisije nad datotekom file1.txt. Kao što vidite, korisnik može čitati i pisati unutar datoteke, grupa ima iste ovlasti kao i korisnik, ostali mogu čitati datoteku. U ovom primjeru, potrebno je postaviti permisije tako da korisnik zadrži svoje permisije, grupa može samo čitati, ostali ne mogu ništa. Evo komande.


Kada se ova komanda izvrši, datoteka file1.txt bi trebala imati permisije prema gornjem opisu.


Slika: Prikaz novih permisija datoteke file1.txt

Uspješno smo postavili permisiji datoteci file1.txt. Oduzimanje permisija korisniku, grupi, ili ostalima se vrši malim karakterom (-) rwx, pa smo tako mogli i grupi oduzeti slična prava nad datotekom itd. 

[2] U ovom primjeru, evo kako možete primijeniti ista prava na nekoliko datoteka sa istom ekstenzijom, tipa .txt. 


Slika 2: Prikaz sadržaja direktorija data 

Komanda koja će svim ovim datotekama dati ista prava kao iz prvog primjera, izgleda ovako.


Kada se ova komanda izvrši, datoteke bi trebale imati ista prava, što je vidljivo na slici 2.1.


Slika 2.1: Nova prava datoteka unutar direktorija data

[3] U ovom primjeru, pogledajmo kako dodijeliti prava jednoj jednostavnoj skripti po imenu myscript.sh

Slika 3: Kod skripte po imenu myscript.sh

Da bi ova skripta bila izvršna, potrebno je unjeti sljedeću komandu u terminalu.


Slika 3.1: Dodjela izvršnih prava skripti myscript.sh

Ukoliko sada unesemo u terminal komandu ./myscript.sh, ova će se skripta izvršiti, te će prikazati tekst "This is a sample script". 


Slika 3.2: Izvršavanje skripte myscript.sh

Kroz ova tri praktična primjera, bi bio gotov i ovaj članak o chmod komandi u Linux-u. Imali ste priliku da praktično naučite kako prikazati prava nad datotekama, šta je to -rw-rw-x, koja prava ima korisnik, koja prava pripadaju grupama, a koja ostalima. Kroz praktične primjere, demonstrirano je postavljanje prava nad datotekom, nad nekoliko datoteka filtriranjem ekstenzije, te postavljanje izvršnih prava  nad skriptom. Ukoliko ste primijetili neku tehničku grešku, molim da komentare ostavite ispod ovog teksta. Do čitanja!!!

Share:

Nema komentara:

Objavi komentar

POPULARNI POSTOVI

Oznake

NAJNOVIJE