Prvi koraci sa Linuxom | 30 komandi za početnike II - dio

 

Dobro došli u drugi dio članka ‘Prvi koraci sa Linuxom | 30 komandi za totalne počenike’. U današnjem članku pogledajte kako prikazati memorijsko zauzeće direktorija, kako premjestiti podatke sa jedne lokacije na drugu, kako prikazati aktuelne procese u Linux-u, kako prikazati određenu informaciju iz datoteke, itd.

Video prilog: Prvi koraci sa Linuxom – 30 komandi za početnike – II dio -

Izvor videa: www.youtube.com/c/amartufo

11. Kako prikazati memorijsko zauzeće direktorija?

Ukoliko želite prikazati koliko određeni direktorij zauzima memorijskog prostora u vašoj Linux distribuciji, onda možete koristiti komandu du u sljedećem formatu.


du -sh


Sl11: Prikaz memorijskog zauzeća direktorija ‘2020’ komandom du

Izvor slike: bhllinux

12. Kako premjestiti podatke sa jedne lokacije na drugu?

Ukoliko želite premjestiti podatke ili direktorij sa jedne lokacije na drugu, onda u tom slučaju koristite komandu mv. Osim što premješta podatke, komanda mv se koristi i za preimenovanje datoteka. U ovom primjeru bit će demonstriran prikaz premještanja direktorija LPI sa Desktopa, u /home direktorij po imenu bhllinux.


mv /home/amar/Desktop/LPI /home/amar/bhllinux


Sl12: Premještanje direktorija LPI u direktorij bhllinux upotrebom komande mv

Izvor slike: bhllinuxKako premjestiti sve datoteke koje završavaju sa ekstenzijom .txt na željenu lokaciju? Srećom, mv komanda ima rješenje i za ovaj primjer.


sudo mv /home/amar/Desktop/*.txt /home/amar/bhllinux

Sl12.1: Premještanje svih .txt datoteka sa Desktopa u bhllinux direktorij

Izvor slike: bhllinux

U gornjoj slici 12.1, mv komanda koristi (*.txt) opciju kako bi premjestila sve datoteke koje završavaju sa ekstenzijom .txt unutar direktorija bhllinux.

13. Kako prikazati aktuelne procese u Linux-u?

Upravljanje procesima je sastavni dio posla Linux sistem administratora, ali bi svaki Linux početnik trebao da poznaje proces prikaza aktuelnih procesa sistema, njihovo upravljanje, te zaustavljanje onih procesa koji koće rad sistema. U tu svrhu se koristi komanda ps


ps

Sl13: Prikaz aktuelnih procesa u trenutnom shell-u

Izvor slike: bhllinux

Možete vidjeti na slici 13, kako su procesi prikazani u tabelarnom prikazu. Stim PID je process ID, jedinstven broj koji se dodjeljuje svakoj aplikaciji (procesu) u Linux distribuciji kako bi se moglo lakše upravljati procesom. TTY – naziv kontrolnog terminala procesa; TIME vrijeme izvršavanja procesa u minutama i sekundama, i CMD naziv komande koja je startala proces. No, sama komanda ps u gornjem formatu nije pretjerano korisna, dodatkom posebnih opcija kao što je -aux, ps komanda dolazi do svog punog izražaja.


ps aux | head -n15

Sl13.1: Prikaz procesa upotrebom komande ps -aux

Izvor slike: bhllinux

14. Kako prikazati određenu informaciju iz datoteke u Linux-u?

Manipulacija datotekama kroz komande može biti jako korisna, posebice ukoliko je potrebno prikazati određenu informaciju iz željene datoteke. U takvom slučaju, komanda grep će jako dobro odraditi takav posao. Komanda je jako moćna posebice kada se koristi sa opcijama. Evo jednog praktičnog primjera.


cat /etc/passwd | grep amar

Sl14: Prikaz informacija o korisniku ‘amar’ upotrebom komande grep

Izvor slike: bhllinux

Na gornjoj slici su prikazane korisničke informacije o korisniku ‘amar’ iz datoteke /etc/passwd. Pošto je datoteka obimna, te ista sadrži informacije o korisnicima sistema, ja sam grepovao informacije o svom korisničkom nalogu, što je bilo dosta brže, nego da sam prikazao cijelu datoteku. Naravno, komanda grep je izuzetno obimna, pa ćemo se ovdje zadržati na ovom primjeru.

15. Kako ‘ubiti’ određeni proces u Linux-u?

Dobra stvar kod Linux distribucija jeste i ta što one imaju komandu pkill. Ova komanda priskaće u pomoć kod onih procesa koji se pobune protiv vaše distribucije. Iako je komanda pkill nižeg ranga u odnosu na komandu kill, odradit će posao i terminirati one procese koji prave problem. Komanda može terminirati proces na jedan od sljedećih načina.


pkill --signal SIGKILL vlc

Sl15: Terminiranje aplikacije vlc upotrebom komande pkill

Izvor slike: bhllinux

Napomena: Komanda pkill koristi signal ‘SIGKILL’ za terminiranje vlc aplikacije.

16. Kako saznati ID broj određenog procesa u Linux-u?

Upravljanje procesima, kako sam i ranije pisao u ovom članku, sastavni je dio posla ne samo Linux administratora, nego i prosječnog Linux korisnika. Ponekada, određene aplikacije otvaraju više pomoćnih programa za svoj rad, a kada takva aplikacija postane nestabilna, onda ju je potrebno terminirati. Gornjom komandom ps -aux je moguće prikazati sve aktuelne procese koji se trenutno izvršavaju u Linux mašini, ali skrolanje do određenog procesa može potrajati, pa je tu komanda pidof koja će nam pomoći oko ID broja željenog procesa.


pidof vlc

Sl16: ID broj aplikacije vlc

Izvor slike: bhllinux

Dobiveni ID broj, može se kasnije koristiti u kombinaciji sa komandom kill, kako bi se terminirala aplikacija VLC u slučaju da ista postane nestabilna.

17. Kako pronači određene datoteke u Linux-u?

Find komanda je jedna od jako važnih komandi u Linux-u koja se često koristi. Komanda ima set opcija koje mogu da pronađu bilo koju datoteku koja Vam zatreba. U ovom primjeru, pokazat ću vam kako pronaći datoteke koje su kreirane prije 30 dana?


find  .  -type  f  -mtime  -30  -print

Sl17: Pronalazak datoteka koje su kreirane prije 30 dana upotrebom find komande

Izvor slike: bhllinux

Dodavanjem -ls na kraju umjesti -print opcije, moguće je prikazati tačan datum i vrijeme kreiranja datoteka. U narednom primjeru, prikazano je 10 datoteka u Linux-u sa tačnim vremenom i datumom njihovog nastanka.


find . -type f -mtime -30 -ls | head

Sl 17.1: Prikaz 10 datoteka sa tačnim vremenom nastanka i datumom kreiranja upotrebom find komande | Izvor slike: bhllinux

18. Kako na još jedan način ‘ubiti’ proces u Linux-u?

Iako je gore već bio prikazan primjer upotrebe komande pkill koja ‘ubija’ procese, koji se bune protiv sistema, u slučajevima kada pkill komanda ne može da se nosi sa procesima koji izazivaju haos i remete harmoniju u Linux distribuciji, onda se poziva kill komanda u pomoć. Ona je tu da povrati balans i harmoniju rada vaše Linux distribucije. Ova komanda šalje signal prema procesu koji ‘ubija’ u potpunosti proces ili aplikaciju koji remete rad Linux distribucije. Evo primjera.


ps aux | grep inkscape


Sl18. ID broj Inkscape aplikacije

Izvor slike: bhllinux

Prvo sam, koristeći komandu ps aux | grep, prikazao ID broj inkscape aplikacije. Isti ćemo kasnije iskoristiti za komandu kill, kao što je prikazano na sljedećoj slici.


sudo kill -9 162795

Sl18: Ubijanje procesa ‘inkscape’ upotrebom komande kill

Izvor slike: bhllinux

Napomena: U gornjem primjeru, komanda kill koristi signal SIGKILL(9), jedan od 60 signala u Linux-u kako bi terminirala aplikaciju inkscape. Upotreba SIGKILL signala za ubijanje procesa treba da bude posljednja opcija koju ćete koristiti za ove slučajeve, jer komanda ne spašava podatke vaše aplikacije niti čisti proces ‘ubijanja’. Tako da se preporučuje upotreba SIGTERM(15) signala koji je najsigurniji način za terminiranje neposlušnih procesa.

19. Kako prikazati prvih 10 linija tekst datoteke u Linux-u?

Manipulacija i upravljanje datotekama u Linux-u se dosta brže obavlja kroz terminal, nego što je to slučaj sa grafičkim aplikacijama. Ponekada je potrebno da se iz određene datoteke prikaže samo prvih nekoliko linija teksta; u tom slučaju pozivamo komandu head koja će po defaultu prikazati prvih 10 linija teksta iz željene datoteke. Evo primjera.


head /etc/passwd

Sl19: Prikaz prvih 10 linija datoteke /etc/passwd upotrebom komande head

Izvor slike: bhllinux

U slučaju da želimo prikazati prvih 5 linija iste datoteke, onda možemo koristiti sljedeći format komande head.


head -n5 /etc/passwd

Sl19.1: Prikaz prvih 5 linija datoteke /etc/passwd upotrebom komande head

Izvor slike: bhllinux

Gdje je:

  • n – broj linija koje se žele prikazati.

20. Kako prikazati zadnjih 10 linija tekst datoteke u Linux-u?

Ukoliko želimo prikazati zadnjih 10 linija tekst datoteke u Linux-u, koristimo komandu tail. Ona će po defaultu prikazati posljednjih 10 linija teksta datoteke, kao što je prikazano na sljedećoj slici.


tail LISTA_ASIRSKIH_KRALJEVA.txt

Sl20: Prikaz zadnjih 10 linija tekst datoteke upotrebom komande tail

Izvor slike: bhllinux

Da bismo prikazali 7 zadnjih linija tekst datoteke ‘LISTA_ASIRSKIH_KRALJEVA.txt’ upotrebom komande tail, koristimo sljedeći format.


tail -n 7 LISTA_ASIRSKIH_KRALJEVA.txt

Sl20.1: Prikaz 7 zadnjih linija teskt datoteke upotrebom komande tail

Izvor slike: bhllinux

Gdje je:

  • n – broj linija koje se žele prikazati.

Ovo je bio drugi dio članka ‘Prvi koraci sa Linuxom | 30 komandi za početnike’. Ukoliko Vam se članak dopada, ostavite vaš komentar, sugestiju, podijelite ga na društvenim mrežama. Ugodno čitanje do trećeg dijela.

Share:

Nema komentara:

Objavi komentar

POPULARNI POSTOVI

Oznake

NAJNOVIJE