Kurs "GNU/Linux 101"

 


Ukratko o kursu “GNU/Linux 101”::


Kurs “GNU/Linux 101” je kurs za Linux početnike portala BHLLinux.com, te je namjenjen za sve one koji nemaju nikakvo znanje niti iskustvo kod upotrebe Linux-a a željeli bi da steknu osnove njegove upotrebe. Ovaj kurs će se fokusirati na dvadeset posto teorije, te osamdeset posto praktičnog dijela rada sa komandama kako bi polaznici stekli maksimum kroz ovaj kurs. Kurs je namjenjen za sve one koji žele da se upoznaju sa Linux-om, nauče pravilan proces particionisanja i instalacije Ubuntu Linux MATE distribucije, rada sa često korištenim komandama kako bi se kasnije sami mogli kretati kroz distribuciju.

Kako je zamišljen ovaj kurs::

Kurs “GNU/Linux 101” je zamišljen tako da polaznici se upoznaju sa kratkim historijatom Unix operativnog sistema, ranim danima Linux-a, razlikom Unix-a i Linux-a, ključnim terminima kao što je Linux, GNU/Linux, Linux distribucija, kratak pregled historijata najstarijih Linux distribucija kao što su Debian GNU/Linux & Ubuntu. Nakon kratkog historijskog pregleda, polaznici će se upoznati sa preuzimanjem Ubuntu Linux MATE distribucije, izrade butabilne USB instalacije, pripreme računala za instalaciju ove distribucije, pravilnog particionisanja, te u konačnici instalacije Ubuntu-a. Nakon instalacije, polaznici će se upoznati sa Linux file sistem hijerarhijom, načinom na koji Linux distribucije klasificiraju svoje direktorije kako biste se mogli kretati kroz vašu distribuciju. Nakon upoznavanja sa Linux file sistem hijerarhijom, upoznat ćemo terminal, najmoćniji alat za interakciju između korisnika i Linux Ubuntu-a. Kroz terminal, upoznat ćemo se sa nekim od često korištenih komandi koje se svakodnevno koriste u svijetu Linux-a, što će vam omogućiti da od početnika postanete iskusan Linux korisnik.

Distribucija na kojoj će se kurs izvoditi::

Za potrebe ovog kursa, te praćenja njegovog gradiva, bit će korišten Ubuntu Linux MATE, jedan od zvaničnih derivata čuvene Ubuntu Linux distribucije. Razlog je taj što ovaj derivat podržava 32-bitnu arhitekturu, odnosno instalaciju na starija računala. Jednostavan je za instalaciju ali i krajnju upotrebu, tako da ćemo kroz kurs preuzeti njegov .iso kako bismo ga instalirali na računalo. Više o ovoj distribuciji, vidi ovaj link https://ubuntu-mate.org/

Razvoj pojedinačne lekcije::

Svaka lekcija pomenuta u gornjem sadržaju ovog kursa, bit će jasna, napisana sa provjerenim informacijama, iz literarnih izvora. One lekcije koje pominju isključivo teoriju, autor ovog kursa će nastojati da u njima iznese bitne detalje te lekcije bez potrebnog duženja ili pominjanja tema ili termina koji bi mogli zbuniti polaznike. Na kraju svake lekcije će biti naveden kratak sažetak ispod kojeg će se nači dio sa pitanjima i odgovorima, te ispod njega praktični dio gdje će polaznici morati sami da istraže odgovor na pitanje ili istraže osnovne informacije o komandi kako bi mogli odgovoriti adekvatno pitanje. Ovim kursom neće biti raspravljane naprednije teme Linux sistem administracije, ali će polaznici biti upućeni na seriju linkova za širenje stećenog znanja.

Pitanja i odgovori::

Svaka lekcija će na kraju imati po tri pitanja i odgovora koja će biti postavljena odmah nakon sumiranja pređene lekcije. Pitanja će biti konkretna, te će uglavnom biti postavljena na osnovu gradiva lekcije. Odgovori će biti kratki i jasni, a ukoliko polaznik nije razumio određeno pitanje ili njegov odgovor, može se posjetiti o lekciji koja bude raspravljala poglavlje iz kojeg je pitanje postavljeno.

Praktični dio::

Svaka lekcija će na kraju imati barem po dva praktična zadatka kojim polaznici mogu da utvrde pređeno gradivo i prošire stećeno znanje. Praktični dio će pokrivati rad sa komandama, tako da će neka pitanja iz praktičnog dijela pokrivati gradivo ovog kursa, dok će neka zahtijevati da polaznik sam istraži vodić određene komande (man stranice) kojom se praktični dio bavi, kako bi pravilno odgovorio na pitanje.

Saznaj više::

Na kraju svake lekcije, pitanja i odgovora, te praktičnog dijela, bit će naveden kutak saznaj više. Isti će sadržati listu korisnih linkova do knjiga i video priloga kojim možete prošiti stećeno znanje vezano za lekciju koja se rasrpravlja.

Šta ćete naučiti kroz ovaj kurs::

1. Kratak historijat operativnog sistema Unix

2. Nastanak i razvoj Linux-a

3. Besplatan/slobodan sotver otvorenog koda i njegova uloga

4. Razlika između Linux-a i Unix-a

5. Definicija i razumijevanje termina GNU/Linux

6. Sada znate da Linux nije operativni sistem

7. Preuzimanje Ubuntu Linux MATE distribucije i izrada butabilne USB instalacije

7.1. Instalacija Ubuntu Linux MATE na računar

7.2. Pravilno particionisanje tvrdog diska prije instalacije

8. Linux file sistem hijerarhija

8.1. Šta je to root direktorij?

8.2. Šta je to root nalog?

9. Upoznavanje sa terminalom

10. Prikaz aktuelnog radnog direktorija

11. Kretanje kroz Linux direktorije

12. Izlistavanje sadržaja direktorija

13. Prikaz permisija i prava nad datotekama

14. Kreiranje direktorija i datoteka

15. Brisanje direktorija i datoteka

16. Kopiranje direktorija i datoteka

17. Čitanje sadržaja datoteka

18. Prikaz sadržaja datoteka unutar druge datoteke, umjesto na standardni izlaz

19. Osnove upravljanja dozvolama i ovlastima nad datotekama i direktorijima

20. Osnove vim tekst editora

21. Upravljanje procesima

22. Kreiranje korisničkih naloga i grupa

23. Prikaz željenih termina iz datoteka i direktorija

24. Pretraga informacija unutar Linux sistema podataka

25. Kreiranje, dearhiviranje i prikaz sadržaja arhive

26. Instalacija i uklanjanje softvera

Share:

Nema komentara:

Objavi komentar

POPULARNI POSTOVI

Oznake

NAJNOVIJE